Menu Close

104માં ડો વિક્રમ સારાભાઈના જન્મ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી

૧૦૪માં ડો. વિક્રમ સારાભાઇની જન્મ દિવસ ઉજવણી પ્રસંગે ખગોળ વિષય પર વિદ્યાર્થી કાર્યશાળા યોજાઇ

૧૧૭ જેટલા ખગોળ જિજ્ઞાશુ બાળકો સામેલ થયા

Translate »